ریاضی دوم دبیرستان ترکیبات

مطالب دیگر:
پروپوزال ارزیابی ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان شرکت مخابراتپروپوزال بررسی ارتباط بین رضایت شغلی کارمندان و رضایت ارباب رجوعمبانی نظری بررسی ارتباط بین رضایت شغلی کارمندان و رضایت ارباب رجوعتاثیر مهاجرت افغان بر امنیت ملی ایران با تاکید بر مساله اشتغالارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستارانپروپوزال ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستارانمبانی نظری ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاراننتایج مربوط به تجزیه و تحلیل داده ها ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستارانبررسی تطبیقی نگاه ایمانوئل کانت و علامه جعفری به وجدان اخلاقیپروپوزال بررسی تطبیقی نگاه ایمانوئل کانت و علامه جعفری به وجدان اخلاقیپروپوزال بازتاب مضمون مرگ و شهادت در شعر شعراتولید زیرکن به روش گرد فلزکاری و ارزیابی علل متفاوت پروسه بر ویژگیهای کامپوزیتپروپوزال بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیثمبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیثبررسی نظرات مختلف در باب شخصیت زن و تفاوت آن با مرد از نگاه اسلام و پیامبربررسی برداشتهای متفاوت و بعضا مغرضانه در مورد مسایل حقوقی زنانحذف یونهای فلزی کادمیوم و سرب از محلول های آبی با جاذب نانوحفره SBA-15 اصلاح شدهارزیابی چگونگی توسعه کشاورزی در ایرانارزیابی مشارکت مردمی و شوراها در ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزیپروپوزال ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلیمبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلیارزیابی اثرات زیست محیطی مثبت و منفی احداث سدارزیابی اثرات زیست محیطی؛اثرات،قوانین،مشکلات و راهکارهااحداث سد و بررسی اثرات زیست محیطی آنارزیابی تاثیرات محیط زیستی دریاچه سد
حجم فایل : 551.4 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 18 بنام خدا ریاضی دوم دبیرستان ترکیبات شمردن بدون شمارش مثلاً: شمارش تعداد ماشین های با شماره پلاک ایران 11، لن نوشتن تمام آنها. شمارش تعداد افرادی که ابتدای کد ملی آنها با 002 شروع می شود، |اف پی|fpc
هم اکنون فایل با مشخصه ی ریاضی دوم دبیرستان ترکیبات وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 551.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 18
بنام خدا ریاضی دوم دبیرستان
ترکیبات شمردن بدون شمارش
مثلاً:
شمارش تعداد ماشین های با شماره پلاک ایران 11، لن نوشتن تمام آنها.
شمارش تعداد افرادی که ابتدای کد ملی آنها با 002 شروع می شود، بدون نوشتن تمام آنها. توجه: به کمک رسم نمودار درختی نیز می توان این نتیجه را تأیید کرد. طبق نمودار فوق از تهران به اصفهان به شرط گذر از قم، 6 مسیر متفاوت وجود دارد. تمرین: یک سکه و یک تاس را به هوا پرتاب می کنیم، تمام حالت های ممکن به زمین افتادن آنها را بنویسید. (از اصل ضرب و نمودار درختی کمک بگیرید)
تمرین: با ارقام 5 و 7 چند عدد دو رقمی می توان نوشت به طوری که تکرار ارقام مجاز نباشد؟تمرین: با ارقام 5 و 7 چند عدد دو رقمی می توان نوشت. به طوری که تکرار ارقام مجاز باشد. تذکر: اصل ضرب برای هر تعداد محدود عمل قابل تعمیم است.
مثال: شخصی 2 کفش، 3 شلوار و 4 پیراهن متفاوت دارد. حساب کنید که این شخص به چند حالت می تواند آنها ر ابپوشد؟
حل: تمرین: به کمک نمودار درختی، نتیجه بدست آمده در سوال قبل را بررسی کنید. تمرین: با ارقام 7 و 5و 8، چند عدد سه رقمی می توان نوشت به طوری که:
الف) تکرار ارقام ممجاز باشد.

ب) تکرار ارقام مجاز نباشد. تمرین: با ارقام 7، 8، 0، 9 و 6 چند عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام می توان نوشت؟ تمرین: یک برگ نظرخواهی مانند فرم زیر دارای 5 سؤال چهار گزینه ای است. یک شخص نزد خود تصمیم گرفت که این فرم را به تصادف پاسخ دهد. حساب کنید که این شخص، به چه تعداد حالت مختلف می تواند پاسخنامه را تکمیل کند به طوری که:
الف) تمام سؤالات پاسخ داده شوند.
ب) می توان به سؤالات پاسخ نداد. تمرین: با حروف کلمه خوزستان، چند کلمه ی سه حرفی، بدون تکرار حروف بامعنی و بی معنی می توان نوشت؟ تمرین: با حروف کلمه تهران چند کلمه سه حرفی بدون تکرار حروف با معنی و بی معنی می توان نوشت؟ تمرین: با ارقام 7، 8، 0، 9، 6 و 4 چند عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام می توان نوشت، بطوریکه:
الف) رقم یکان عدد فرد و دهگان مضرب 3 باشد.

ب) عدد حاصل بزرگتر از 600 باشد. تمرین: با حروف کلمه ی COMPUTER چند کلمه 8 حرفی بدون تکرار حروف می توان نوشت، به طوریکه
الف) حروف P و U کنار هم باشند.
ب) حروف P و U به صورت PU کنار هم باشند.
پایان...