ریاضی دوم دبیرستان جایگشت

مطالب دیگر:
📌مبانی تئوریک مدیریت دانش📌مطالعه و بررسی انواع مدل های مدیریت دانش📌بررسی زیرساختهای مدیریت دانش📌تشریح مبانی زیرساخت مدیریت دانش📌خصیصه های قاچاق انسان و بررسی مفاهیم مرتبط و مشابه به آن📌قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب آن📌تحلیل قاچاق انسان و مبارزه با جرم آن با در اسناد بین المللی📌قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب کیفری آن با تاکید بر حقوق بزه دیدگان📌پروپوزال فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی📌مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی📌بررسی مدلها، ابزارها و تئوری های مدیریت دانش📌پروپوزال و طرح تفصیلی ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP📌مقاله ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP📌پروپوزال شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان📌مبانی نظری شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان📌تشریح ساختار قاچاق📌عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق انسان📌پیامدهای قاچاق انسان📌نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه📌سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان📌نگاهی به ابعاد قاچاق انسان در جهان امروزی📌قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی📌مقاله پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان📌جزوه درس برنامه ریزی کاربری زمین و روش های طبقه بندی آن📌جزوه درس تکنولوژی و توسعه ارشد مدیریت تکنولوژی
حجم فایل : 503.6 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 12 بنام خدا ریاضی دوم دبیرستان جایگشت جایگشت نحوه قرار گرفتن اشیا در کنار هم را جایگشت می نامند. برای مثال سه نفر به نام های علی، رضا و صادق با هم مسابقه می دهند. تمام جایگشت های مختلف اول ت|اف پی|fpc
هم اکنون فایل با مشخصه ی ریاضی دوم دبیرستان جایگشت وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 503.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا ریاضی دوم دبیرستان
جایگشت جایگشت
نحوه قرار گرفتن اشیا در کنار هم را جایگشت می نامند. برای مثال سه نفر به نام های علی، رضا و صادق با هم مسابقه می دهند. تمام جایگشت های مختلف اول تا سوم شدن نتیجه این مسابقه به شکل زیر است. تعداد تمام جایگشت های فوق به شکل زیر است: تمرین: در هر مورد تعداد کلماتی که با تعداد حروف عنوان شده ی FLOWER بدون تکرار حروف نوشته می شوند را بدست آورید.
الف) تعداد تمام کلمات چهارحرفی
ب) تعداد تمام کلمات پنج حرفی
ج) تعداد تمام کلمات شش حرفی فاکتوریل فرض کنید که n یک عدد صحیح نامنفی باشد. فاکتوریل n که با نماد n! نمایش داده می شود، به شکل زیر تعریف می شود: طبق قرارداد داریم: مثال:
حاصل عبارات زیر را بدست آورید.
توجه: با توجه به مفهوم فاکتوریل یک عدد طبیعی می توان نوشت: مثال: کسرهای زیر را ساده کنید. نتیجه: تعداد جایگشت های n شیء متمایز برابر n! است.

تمرین: با حروف کلمه COMPUTER چند کلمه 8 حرفی با معنی و بی معنی و بدون تکرار حروف می توان نوشت؟ پایان...