ریاضی سال دوم جلسه اول

مطالب دیگر:
📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی در ایران و جهان 63 صفحه📚پرسشنامه استعداد خستگی شغلی و بررسی ابعاد آن با روایی و پایایی📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسیر شغلی یا كارراهه 24 صفحه📚چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مسیر شغلی یا كارراهه📚فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری مسیر شغلی یا كارراهه📚ادبیات نظری و پیشینه تجربی مسیر شغلی یا كارراهه📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی شغلی 97 صفحه📚چارچوب نظری و پیشینه پژوهش طراحی شغلی📚فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری طراحی شغلی 95 صفحه📚ادبیات نظری و پیشینه تجربی طراحی شغلی📚پاورپوینت انحرافات اجتماعی و دیدگاه جامعه شناس تفهمی📚پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان📚نگرشهای و مکاتب فکری مختلف نسبت به طراحی شغل📚ماهیت مفهومی طراحی شغل و تشریح روشهای مختلف آن📚مدل ویژگی های شغل در طراحی شغل و بررسی نقایص آن📚پاورپوینت دیدگاه جامــعه شناسـان و روان شناســـان دربـاره اعتیاد و برخورد با آن📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقدشوندگی 56 صفحه📚چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نقدشوندگی📚فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری نقدشوندگی 55 صفحه📚ادبیات نظری و پیشینه تجربی نقدشوندگی📚چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدارس هوشمند📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدارس هوشمند 36 صفحه📚فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری مدارس هوشمند📚ادبیات نظری و پیشینه تجربی مدارس هوشمند📚ماهیت مدارس هوشمند و بررسی مدل مفهومی آن
حجم فایل : 573.2 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 19 بنام خدا ریاضی سال دوم دبیرستان جلسه اول مفهوم دنباله: تعدادی از اعداد که به صورت یک رشته پشت سر هم نوشته شده باشند را یک دنباله از اعداد می گوییم. جمله ی دنباله: به هر عددی که در یک دنبا|اف پی|fpc
هم اکنون فایل با مشخصه ی ریاضی سال دوم جلسه اول وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 573.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 19
بنام خدا ریاضی سال دوم دبیرستان
جلسه اول مفهوم دنباله:
تعدادی از اعداد که به صورت یک رشته پشت سر هم نوشته شده باشند را یک دنباله از اعداد می گوییم.
جمله ی دنباله: به هر عددی که در یک دنباله قرار گرفته باشد یک جمله ی آن دنباله گفته می شود.
جمله اول را با جمله دوم را با و جمله ام را با نشان می دهند.
جمله عمومی دنباله: جمله ی ام دنباله را جمله ی عمومی دنباله می گویند در واقع جمله ی عمومی دنباله رفتار دنباله را بر حسب شماره ی جمله فرموله می کند. مثال:
در دنباله های زیر جمله ی پنجم دنباله را حدس بزنید و جمله ی عمومی دنباله را بنویسید. جمله عمومی تذکر: همیشه برای همه ی دنباله های نمی توان جمله ی عمومی یکتایی نوشت یا گاهی اصولا نمی توان جمله ی مشخصی را به عنوان جمله ی عمومی ذکر کرد .
مثال: دنباله ی اعداد اول و دنباله مقسوم علیه های طبیعی مثال:
جمله ی عمومی دنباله ای به صورت است چندمین جمله این دنباله برابر 5 است؟ می دانیم در معادله ی اگر آنگاه در نتیجه غ ق ق ق ق اگر جمله ی ام یک دنباله باشد جمله ی دهم این دنباله کدام است؟ دنباله ای با جمله عمومی چند جمله به صورت صحیح وجود دارد؟

1) 2 2)3 3)4 4)بی شمار ضریبی از مخرج را در صورت جدا می کنیم برای اینکه عبارت روبرو صحیح باشد باید قسمت دوم آن نیز صحیح باشد. باید جز مقسوم علیه 10 باشد. غ ق ق ق ق ق ق ق ق اگر باشد و برای داشته باشیم چندمین جمله ی این دنباله برابر 21 است؟

1)7 2)8 3)6 4)9 هر جمله از جمع دو جمله ی قبلی بدست می آید. جمله ی هشتم دنباله ی اعداد فیبوناتچی اگر و و و باشد جمله ی ششم باشد جمله ی ششم این دنباله کدام است؟

1)58 2)85 3)72 4)27 پایان...